Jméno a příjmení:   Anna Chmelová MgA.

Datum narození:

  30. květen 1972

Vzdělání:

1986-1990

  Střední škola uměleckoprůmyslová (SUPŠ) v Praze, obor: užitá malba

1990-1992

  Soukromá škola v Čakovicích, pomaturitní studium obor: textilní výtvarnictví

1993-2000

  Vysoká škola umělecko průmyslová (VŠUP) v Praze,
  obor: Konceptuální a intermediální tvorba, prof. Adéla Matasová

Od doby studia na VŠUP se věnuji vlastní tvorbě.

Projekty a výstavy:

1995

- Setkání, Olomouc, Galerie Půda

1996

- Paper Mill, Praha, Staroměstská radnice
- De Profundis, Praha, Galerie Divadla Labyrint

1997

- 2. Mezinárodní symposium, Galerie Sýpka, Klenová
- Grafika, Praha, Design centrum

1998

- Anna Chmelová – Objekty
  Klatovy, Galerie U bílého jednorožce (samostatná výstava)

1999

- Junge Tschechische Kunst,
  Selb, SRN
  Crossing, Praha,
  Rudolfinum
- Vnitřní prostor, České Budějovice,
  Galerie pod kamennou žábou

2000

- Trans globe, Praha,
  Mánes
- Nová média,
  Cheb
- Troposphere, Galerie de Rose,
  Holandsko

2001

- ISO linie, České Budějovice,
  Galerie pod kamennou žábou

2002

- Dočasné interiéry, Praha,
  Galerie Viaart (samostatná výstava)

2003

- Uvnitřzvenku, Ledce,
  Kostel sv. Bartoloměje
- Simulace stimulace, Praha,
  Galerie Mladá fronta

2005

- Budiž světlo, České Budějovice,
  Galerie pod kamennou žábou

2007

- Čtvrtá směna
  Galerie Školská 28, Praha

2008

- Fén x, České Budějovice,
  Galerie pod kamennou žábou
- Destinace
  Galerie Entrance, Praha

2009

- Duální destinace
  Praha City center, Praha (samostatná výstava)

2011

- Horizonty
  Galerie pod kamennou žábou, České Budějovice

- Hra prostoru a tvaru
  Oblastní muzeum Litoměřice

2012

- Vodou vzduchem
  Výstavní síň designu FUD Dubí

2014

- Zóna v pohybu
  Centrum současného umění - DOX Praha

- Madona 2014 – průsečík symbolu a současnosti
  Klášter Zlatá Koruna

2015

- Gate
  - Divadlo Alfréd ve Dvoře

Zaměstnání

1997-2000

  Lektor výtvarných kurzů, Studio HAF, Praha 1
  www.hafstudio.cz

od r. 2002

  externí spolupráce s architektonickým ateliérem
  (AM studio – barevné a materiálové řešení interiérů)
  www.studioam.cz

2006

  spolupráce na přípravě projektu 3D animovaného filmu Golem
  výtvarník, grafik)

2007

  výtvarník firmy School- školní pomůcky
  www.school-skolnipomucky.cz

od r. 2007

  spolupráce s dětským časopisem Pastelka
  (výtvarník – ilustrátor)

  Průběžně soukromé zakázky v oblasti grafiky,
  designu interiérů, ilustrace, lektorského vedení

  Kurátor pro edukační činnost NG v Praze Sbírky starého umění,
  Schwarzenberský palác, Klášter sv. Anežky České
  - www.ngprague.cz/detail-kontaktu/mga-anna-chmelova/

od r. 2010

  ilustrace knih pro nakladatelství ComputerMedia
  www.computermedia.cz/knihy/logopedicka-cviceni-1-dil.html
  www.computermedia.cz/knihy/logopedicka-cviceni-2-dil.html
  www.computermedia.cz/knihy/anglictina-s-basnickou.html